• QP Primer Cat

  Art.nr. 693181

  QP Primer Cat

  Versneller voor QP Primer

  Varianten
  6931 | QP Primer Cat
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Versneller voor QP Primer

  Eigenschappen

  • Versnelt de doorharding
  • Verwerking
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing (zie toepassingsvoorbeelden)

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  Mogelijke systeemproducten