Art.nr. 778003

  PU Beton- & Bestratingslazuur

  Polyurethaanversterkte coating voor buitentoepassingen

  Kleuren: transparant | 7780
  Kleuren: transparant | 7780
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid 1,05 g/cm³
  Glansgraad Mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor absorberende, minerale of verweerde ondergronden buiten
  • Niet geschikt voor siergrindtegels.
  • Gebruik op privéterreinen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hoogwaardige opfrislaag voor beton en straatstenen
  • Zeer goede lichtbestendigheid
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig zijn, ontdaan van losse delen, stof, ontkistingsmiddelen en vet.

   • Voorbereidingen

    Laat de ondergrond na het reinigen drogen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Voor gebruik goed roeren.

    Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.

    Alleen toepassen bij droog weer en niet onder de 10°C.

    Breng, afhankelijk van de ondergrond, indien nodig een tweede laag aan.

  • Verwerkingsinstructies
   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

    De hechting en de kleurtint met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door proefvlakken te leggen.

    Vermijd stilstaand water.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Tijdens het aanbrengen en gedurende ten minste 12 uur na het aanbrengen mag er geen extra vocht in het reactieproces komen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Verfkwast of lamsvachtroller

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Shelf-life 24 months
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 170 ml/m² per arbeidsgang, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.