Art.nr. 632226

Epoxy BS 4000

Watergedragen, gepigmenteerde egaliseer- en basiscoating

Kleuren: zilvergrijs | 6322
Kleuren: zilvergrijs | 6322
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Vaste stofgehalte 58 massa-%

component A

Dichtheid (20°C) 1,31 g/cm³
Viscositeit (25°C) 300 mPa s

component B

Dichtheid (20°C) 1,11 g/cm³
Viscositeit (25°C) 450 mPa s

vermengd

Dichtheid (20°C) 1,26 g/cm³
Viscositeit (25°C) 950 mPa s

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Grondering voor het Remmers WDD systeem
 • Egaliseer- en basiscoating voor het Remmers WDD systeem
 • Grondering en basiscoating voor het Remmers Dek OS 8 WD en Remmers Dek OS 8 WD-LE systeem
 • Grondering voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Hoog vulbaar
 • Ideale basis voor gelijkmatige vlokkenvloeren
 • Waterdampdoorlatend
 • Vorst- en dooibestendig
 • Systeem getest tegen negatieve vochtinwerking van onder-, achterzijde
 • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
 • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

   De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

   Bij toepassing in het OS 8 systeem moet de hechttreksterkte van de ondergrond gemiddeld min. 2,0 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,5 N/mm²).

   Testrapport inzake het hechtvermogen bij vochtinwerking vanaf de achterzijde conform DIN EN 13578 in het OS 8-systeem beschikbaar.

   De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

   Betonmax. 6 massa-% vocht

   Cementdekvloermax. 6 massa-% vocht

   Andere te coaten ondergronden moeten met Epoxy BS 2000 worden gegrondeerd.

   De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

   Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

  • Voorbereidingen

   De ondergrond met geschikte maatregelen, bijv. stofvrij stralen, voorbereiden, zodat deze voldoet aan bovengenoemde eisen.

   Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxy mortels vlak en strak dichtzetten.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 76,5 : comp. B 23,5
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

   Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

   In het algemeen tot 10 vol-% water aan het bindmiddel toevoegen en opnieuw mengen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
  • gietcoating/staand te verwerken
  • potlife 25 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

  • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • gietcoating/staand te verwerken
  • Getande spaan, spaan, Schlingenwals, kwast, epoxyroller en mengapparaat

  • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

   Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • houdbaarheid 9 maand
  • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

 • Verbruik
  • Zie toepassingsvoorbeelden

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Toepassing
   Vullingsgraad met Selectmix SBL
   Verbruik bindmiddel [kg/m²]
   Verbruik vulstof  [kg/m²]
   Mogelijke tandlijsten
   Ongevulde coating
   -
   min. 0,40
   -
   Nr. 22
   Gevulde coating
   1 : 0,5
   min. 0,60 +
   10 % Water
   min. 0,30
   gladde spaan
   Gevulde coating1 : 1,0
   min. 0,70 +
   10 % Water
   min. 0,70
   Nr. 7
   Gevulde coatingg1 : 1,5
   min. 1,10 +
   10 % Water
   min. 1,65
   Nr. 55

  • Grondering

   Het materiaal vol en zat op de ondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller narollen, zodat de poriën in het oppervlak van de ondergrond volledig gevuld worden.

   Eventueel is het noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen.

   ca. 0,15 - 0,25 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Egalisatielaag / schraaplaag

   Het tot 1 : 1,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een zogenaamde Schlingenwals narollen.

   Als vulstof Selectmix SBL gebruiken.

   Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondconditie.

   Er moet of met Epoxy BS 4000 worden afgecoat of met Epoxy BS 300 M respectievelijk Epoxy BS 3000 SG worden afgeseald.

   zie tabel

  • Coating

   Het tot 1 : 1,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een zogenaamde Schlingenwals narollen.

   Als vulstof Selectmix SBL gebruiken.

   Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondconditie.

   In principe met Epoxy BS 3000 M of Epoxy BS 3000 SG afsealen.

   zie tabel

  • Basislaag voor instrooivloeren

   Het tot 1 : 1,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een zogenaamde Schlingenwals narollen.

   De nog verse basislaag met Kwartszand respectievelijk Colorid of Sedimentvlokken vol en zat instrooien.

   Voor de toepassing van het OS 8 systeem zie de overeenkomstige testrapporten.

   Als vulstof Selectmix SBL gebruiken.

   Na verharding niet gebonden, overtollig materiaal verwijderen.

   Vervolgens de bij het systeem behorende fixering of topsealer aanbrengen.

   zie tabel

 • Algemene instructies
  • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Gronderingen altijd poriën vullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

   Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

   Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) van de aangebrachte topsealer blijken uit ervaring transparant. In dit geval is een opbouw afgestemd op kleur, bijv. lichtgrijs, noodzakelijk.

   Bij egaliseerlagen kan de maximale vulgraad afhankelijk van de kleur variëren. Speciale kleuren eventueel op vulbaarheid testen.

   Het coatingsysteem heeft een systeem typisch, enigszins gestructureerd oppervlak.

   Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak rekening houden met extra materiaalverbruik bij ruwe ondergronden.

   Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

   Bij OS 8 systemen de betreffende testrapporten in acht nemen.

   Bij de verwerking van systemen waarvoor een toelating verplicht is, de betreffende toelating in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor de professionele verwerker!

   Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

Gereedschap, accessoires en PBM's