Art.nr. 795120

  Induline GW-390

  Watergedragen transparante grondlaag voor complexe en overmaatse bouwdelen

  Automatisch inkleurbaar
  Kleuren: Induline GW-390 | 7951
  Kleuren: Induline GW-390 | 7951
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Acrylaat-/Alkydhars
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,01 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Uitlooptijd sec (20° C, DIN 4) Ca. 12

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
  • Complexe & zeer grote bouwdelen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede (natte) hechting
  • Goede poriënvernetting
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout, vooral op complexe en grote bouwdelen
  • Bevat geen filmconserverende en houtbeschermende biociden
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

   • Voorbereidingen

    Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: tussen +15 et +30°C.
    Aanbrengen bij een temperatuur tussen +15°C en 30°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 – 80 %.

   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines.

    Na droging de volgende laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2,5 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Houtsoorten, die looizuur bevatten geforceerd drogen.

    Op accoya, eiken en kastanje wordt een optimale vloeiing bereikt bij een pH-waarde van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3 - 0,5% Additief VP 20829.

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere vloeiing bij ongunstige condities (verhoogde temperatuur, lagere luchtvochtigheid) met tot 10% water verdunnen. Verdampingsverlies door toevoeging van water herstellen.

    Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 toe te voegen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.nl

   • Drogen

    Overlaagbaar: na ca. 2,5 u
    (bij 23°C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

    Overlaagbaar bij een geforceerde droging: na ca. 90 min.
    (20 min. afdruipen / 50 min. drogingsfase (35-40°C) / 20 min. afkoelfase)

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik;
    indien nodig met max. 10% water verdunnen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Kwast, flow- of dompelinstallatie, spuitinstallatie

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 120 ml/m² per bewerking

   • Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.

  • Algemene instructies
   • De merkbladen voor onderhoud en verzorging van dompelbaden en gietinstallaties en de instructies met betrekking tot bedrijfshygiëne in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.