Art.nr. 1503320

  Induline GW-231

  Watergedragen, dekkende grondlaag voor verwerking door middel van spuiten

  Kleuren: Basis A | 015033
  Kleuren: Basis A | 015033
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel pure acrylaat
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,14 g/cm³ (Basis A) Ca. 1,03 g/cm³ (Basis C)
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
  • Grond- en voorlak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede vloei
  • Goede (natte) hechting
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

   • Voorbereidingen

    Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Airless: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.

    Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, spuitdruk 1 - 2 bar.

    Na de grondering licht schuren.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Vooral bij seriematige productie zorgen voor een goede ventilatie en luchtverversing.

    Niet bij directe zoninwerking en beneden +15°C of boven 30°C verwerken.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur
    Overschilderbaar: na ca. 4 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar.
    Indien nodig met water (max. 5%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Spuitpistool, automatische spuitinstallatie

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 125 ml - 275 ml / m² per laag
   • 125 - 275 ml/m² per laag
    (komt overeen met een natte laagdikte van: 125 - 275 μm, droge laagdikte: 50 - 110 μm)

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Weekmakerhoudende afdichtingsprofielen verkleven in combinatie met dispersieverven. Weekmakervrije profielen gebruiken.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.