• Snelschuim 2K

  Art.nr. 154612

  Snelschuim 2K

  2K PU schuim voor de montage van deurkozijnen

  Variant
  1546 | Snelschuim 2K
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Kleur lichtgroen

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Treksterkte Ca. 21 N/cm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Snel monteren van bouwelementen
  • Vullen met schuim van deurkozijnen, raamkozijnen, rolluiken en metselwerk
  • Dichtzetten van doorvoeren, leidingen en holle ruimtes

  Eigenschappen

  • Speciaal voor verwerking zonder pistool
  • Snelle afbinding binnen enkele minuten
  • Hoge schuimopbrengst
  • Werkt niet na
  • Extreem hoge kleefkracht
  • Reageert zonder vocht of lucht volledig uit
  • Uitstekende isolatie, geluids- en warmte-isolerend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet ontdaan zijn van vervuiling, stof, losse delen, olie, vet enz. en indien mogelijk droog.

    Niet voornatten!

   • Voorbereidingen

    Kunststof wieltje onderaan de bus een paar keer naar rechts draaien.

    Spuitmond naar beneden houden, bus ca. 20 keer goed schudden.

    Hoekstuk plaatsen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaaltemperatuur: min. +10°C tot max. 25°C.
    Omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. 35°C.

   • Verwerken met de spuitmond naar beneden.

    Het schuim moet gelijkmatig licht groen zijn. Eventueel het schudden herhalen.

    De inhoud na vermenging binnen de potlife van ca. 5 minuten verwerken, anders verhardt het schuim in de bus (gevaar tot barsten).

  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Kleefvrij: ca. 5 minuten (bij +20°C)
    Snijdbaar: na ca. 13 minuten (bij +20°C)
    Wiggen verwijderen: ca. 45 minuten (bij +20°C)
    Volledig te belasten: ca. 2 uur (bij +20°C)

  • Gereedschap / Reiniging
   • Uitgehard schuim is niet oplosbaar.

    Verontreinigingen direct met Schuimreiniger verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Eén bus volstaat voor 2 deurkozijnen
    Opbrengst: ca. 10 l / bus (uitgeschuimd)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Altijd een proefvlak opzetten!

    Bus niet verhitten boven 50°C.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten