• Schuimreiniger

  Art.nr. 109984

  Schuimreiniger

  Mengsel van organische oplosmiddelen voor het verwijderen van verse restanten PU-schuim en lijm

  Variant
  1099 | Schuimreiniger
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Kleur Transparant
  Consistentie Dun vloeibaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Verwijderen van verse schuim- en lijmrestanten
  • Reinigen van pistolen, nozzles, ventielen en gereedschap

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Snelle en grondige verwijdering van verse restanten PUR schuim en lijm
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    NBS pistool opzetten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Het materiaal conform de plaatselijke voorschriften verwijderen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Altijd direct bij nog vers schuim gebruiken, omdat uitgehard schuim alleen nog mechanisch kan worden verwijderd.

   • Drogen

    Laten inwerken: ca. 5 minuten (+20 °C)

  • Gereedschap / Reiniging
   • NBS-pistool

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de vervuiling en hoeveelheid schuim

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Schuimreiniger bevat oplosmiddel en kan lakken, verven en kunststoffen aantasten.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

    Bus niet verhitten boven 50°C.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's