• Verdunning V 101
  • Verdunning V 101

  Art.nr. 097810

  V 101

  Reinigings- en verdunningsmiddel

  Variant
  0978 | V 101
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 0,87 g/cm³
  Vlampunt ca. 48°C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Universeel oplosmiddel voor het verdunnen en reinigen van niet uitgereageerde reactiehars, kunstharsen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede reinigende werking
  • Goede verdunnende werking
  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • Onbeperkt

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Algemene instructies
   • Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's