• Epoxy Universal
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp A
 • Epoxy Universal Comp B
  • Epoxy Universal
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp A
  • Epoxy Universal Comp B

  Art.nr. 559211

  Epoxy Universeel

  Scheuroverbruggende beschermende coating

  Kleuren: grijs | 5592
  Kleuren: grijs | 5592
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,37 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 2000 mPa s

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,08 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 5650 mPa s

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,30 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 1900 mPa s

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Scheuroverbruggingsklasse A 2 (> 0.25 mm)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheuroverbruggende, beschermende coating voor reservoirs van gewapend beton (AbZ Z-59.15-368)
  • Corrosiebeschermende coating voor staal respectievelijk verzinkt staal
  • Coating voor JGS- en biogasinstallatie, tanks en silowanden (AbZ Z-59.17-436)

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Chemisch belastbaar
  • Te kwasten en spuiten
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Gaten, luchtbellen en poriën voor het aanbrengen van de coating met een standvast materiaal, bijv. Epoxy MT 100 waaraan toegevoegd verdikkingsmiddel Add TX, dichtzetten.

    Bij staal het oppervlak door bijv. zandstralen norm SA 2½ van roest en walshuid ontdoen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 75 : comp. B 25
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

    Voor de verwerking met airless spuit (bijv. Storch SL 1100) kan het kant-en-klare mengsel met tot 20 vol.% Verdunning V 103 als spuitkwaliteit worden ingesteld.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • potlife 60 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Epoxyroller, kwast, blokkwast of airless spuitapparatuur (bijv. Storch SL 110 pomp), geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 103 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Overeenkomstig toelating

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. epoxyroller, gelijkmatig verdelen.

    In drie lagen aanbrengen waarbij de kleuren worden afgewisseld (zwart-zwartrood-zwart) conform keuringsrapport.

    1,2 kg/m² bindmiddel in drie lagen

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Niet geschikt voor regelmatige of constante thermische belasting > 60°C.

    De maximum verbruikshoeveelheid per laag van 0,40 kg/m² mag niet worden overschreden, om hechting tussen de langen onderling te voorkomen.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Sterk schurende belasting leidt tot verhoogde slijtage.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).