Art.nr. 653005

Color PA

Premium acrylverf voor gevels

Kleuren: kleurcollectie | 6530
Kleuren: kleurcollectie | 6530
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Bindmiddel 100% acrylaat
Dichtheid ca. 1,3 g/cm³
pH-waarde 9,0
Pigment lichtechte, alkalibestendige oxidepigmenten respectievelijk titaandioxide
Viscositeit ca. 3000 mPas
Extender minerale vulstoffen

In uitgereageerde toestand

In uitgereageerde toestand

Glansgraad zijdemat
Dampdoorlatendheid
(EN ISO 7783-2)
sd ≤ 0,3 m *
CO2-doorlaatbaarheid
(EN 1062-6)
sd ≥ 252 m *
Wateropnamecoëfficiënt
(EN 1062-3)
w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5) *
Oppervlaktestructuur glad
Weerbestendigheid zeer goed

* De waardes hebben betrekking op een behandeling van twee lagen met een droge laagdikte van 180 µm

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • voor binnen en buiten
 • Gevels en betonoppervlakken
 • Oppervlaktebeschermingssysteem voor beton conform EN 1504
  Remmers OS-B / OS 2-systeem: Primer H (Impregneergrondering) + Color PA (Betonacryl)
  Remmers OS-C / OS 4-systeem: Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
  Remmers OS-C / OS 4-systeem: Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color PA (Betonacryl)

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Carbonatatieremmend sd CO2 : ≥ 252 m
 • Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
 • Dampdoorlatend sd < 0,3 m
 • Weerbestendig
 • Zeer goede dekkracht
 • Kleurstabiel
 • Staat op de BASt-lijst
 • Getest conform DIN EN 1504-2
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).

   Bevat geen schadelijke zouten.

  • Voorbereidingen

   Niet draagkrachtige oude verflagen volledig verwijderen.

   Draagkrachtige, minerale ondergronden met Primer H gronderen.

   Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer Hydro HF gronderen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
  • Materiaal goed roeren.

   Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.

   Het materiaal afhankelijk van de ondergrond in 2 - 3 lagen aanbrengen.

   Wachttijd tussen de lagen min. 8 uur.

 • Verwerkingsinstructies
  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

   Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

   Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
  • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller, airless-spuitapparatuur

  • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 • Verbruik
  • ca. 200 ml / m² per laag
  • Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 ml/m² per laag

  • Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

   Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

   Voor de oppervlaktebeschermingssystemen OS 2 en OS 4 het testrapport meenemen.

 • Algemene instructies
  • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Altijd een proefvlak opzetten!

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.