Art.nr. 100825

  Betofix Fill

  PCC fijnspachtel

  Kleuren: betongrijs | 1008
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte 28 dagen: ≥ 7,0 N/mm²
  Druksterkte 1 dag: ≥ 10 N/mm²
  7 dagen ≥ 25 N/mm²
  28 dagen ≥ 30 N/mm²
  Dynamische E-modulus ≥ 15000 N/mm²
  Kwaliteitscontrole QDB en KIWA
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Waterdosering ca. 14% komt overeen met 0,85 l/6 kg en 3,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Binnen en buiten
  • Egaliseren van betonoppervlakken
  • Reparatie van gaten, scheuren, poriën, onvolkomenheden en beschadigingen
  • Systeembestanddeel OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII)
  • Systeembestanddeel PCC/ M3 systeem

  Eigenschappen

  • Hoge beginsterkte
  • Goed glad af te werken en hechtvermogen
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Vorst-dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 60 minuten

     

    Laagdikte

    Enkele laag 1 - 6 mm
    In uitsparingen tot 10 mm

     

    Het materiaal in de gewenste laagdikte aanbrengen en direct glad afwerken.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Menggereedschap, getande spaan, troffel, vlakspaan, schuurbord, sponsbord

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,75 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,75 kg/m²/mm laagdikte respectievelijk ca. 1,75 kg/dm³

  • Toepassingsvoorbeelden
   • - Remmers OS-C / OS 4-systeem (Betofix Fill + Color PA)

    - Remmers OS-DII / OS 5A-systeem (Betofix Fill + Color Flex)

  • Algemene instructies
   • De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld > 1,5 N/mm² bedragen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.