• MB ADD S

  Art.nr. 307905

  MB ADD S

  Additief voor verwerking in spuitinstallaties

  Variant
  3079 | MB ADD S
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid Melkachtige blauwe vloeistof
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,00 g/cm³
  Consistentie Dunvloeibaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het verwerken van MB 2K door spuiten
  • Verwerking van MB 2K [eco] door spuiten
  • Verwerking van MB 1K rapid door spuiten
  • Voor het verwerken van Betofix OS 5b+ door spuiten

  Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • Oplosmiddelvrij
  • Maakt vloeibaarder
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • voor gebruik schudden
   • Het materiaal goed schudden voor gebruik.

    Voeg het product onder voorzichtig roeren toe aan de vloeibare component.

    Max. toevoeghoeveelheid: 1000 ml per verpakking van 25 kg MB 2K
    Max. toevoeghoeveelheid: 1000 ml per verpakking van 25 kg MB 2K [eco]

    Max. toevoeghoeveelheid: 1000 ml per verpakking van 25 kg MB 1K rapid

    Max. toevoeghoeveelheid: 750 ml per 25 kg verpakking Betofix OS 5b+

     

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • Max. 4% met MB 2K op totale hoeveelheid
    Max. 4% voor MB 2K [eco] op totale hoeveelheid
    Max. 4% voor MB 1K rapid op totale hoeveelheid
    Max. 3% voor Betofix OS 5b+ op totale hoeveelheid

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.