• SP Top White

  Art.nr. 040220

  SP Top White

  Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

  Variant
  0402 | wit
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Kwaliteitscontrole GG-Cert + WTA
  Maximale korrelgrootte 1,25 mm
  Toeslagmateriaal volgens DIN EN 13139
  Capillaire wateropname w24 > 0,3 kg/m²
  Porositeit > 50 volume-%
  Laagdikte één laag 10 tot 30 mm, twee lagen tot 40 mm
  Schudmaat ca. 0,9 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 5,8 l/20 kg
  Dampdiffusieweerstand µ ≤ 15
  Dampdoorlatendheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte na 24 uur < 5 mm
  Druksterkte klasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Instandhouding, renovatie en sanering vochtige, met zout belaste muren en metselwerk
  • Binnenwanden bij kelders, oude gebouwen en gevels
  • Bij een hoge zoutbelasting in combinatie met SP Levell
  • In één laag te verwerken als basis- of afwerkstuclaag

  Eigenschappen

  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Dampdoorlatend
  • Laagdikte één laag tot 30 mm
  • Machinaal te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

    Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend

    Breng SP Prep of SP Prep Rapid aan als een hechtbrug in een netvorm (dekkingsgebied 50 - 70 % dekking) met een maximale laagdikte van 5 mm.

    Alternatief: SP Top White aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

    Ondergrond: zwak zuigend

    SP Prep of SP Prep Rapid volledig dekkend (100 %) met maximale laagdikte 5 mm aanbrengen.

    Alternatief: SP Top White aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    Breng SP Prep vers-in-vers aan als een volledig dekkende hechtlaag in de laatste laag slurry.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Contactlaag

    Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Alternatief totale laagdikte in twee lagen nat-in-nat met er tussenin een wapeningsweefsel (Tex 6,5/100) aanbrengen.

    Wapeningsbanen min. 10 cm laten overlappen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met roosterspaan.

    In het geval van hydrofobe oppervlakken, vooraf bevochtigen met ontspannen water tot een matte vochtigheid alvorens verder te bepleisteren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen , diepe groeven, gemengd metselwerk) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Voor dikkere lagen van 10 - 30 mm wordt aanbevolen om de mortel "vers in vers" aan te brengen.

    Bewerken van opgeschuurde oppervlakken na 24 - 48 u.

    Verder afwerken van vervilte oppervlakken op zijn vroegst na 14 dagen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Om het succes van de sanering te kunnen waarborgen, overeenkomstige drogingscondities conform WTA-merkblad 9-20/D aanhouden.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

    Machinale verwerking kan tot verandering van de productspecifieke technische gegevens zoals sterkte, gehalte luchtporiën enz. leiden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, vlakspaan, rei, stucspaan, stuckam, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 8,8 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.