• ZM HF [basic]

  Art.nr. 022001

  ZM HF [basic]

  Verbetering van de mortel op basis van een waterige polymeerdispersie

  Varianten
  0220 | ZM HF
  Grootte / hoeveelheid
  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20 °C) ca. 1,08 gr/cm³
  pH-Waarde ca. 9,0
  Polymeergehalte ca. 30%
  Schuifsterkte tot 4 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het samenstellen van aanbrandmortel, hechtprimer en reparatiemortel
  • Het verbeteren van dekvloeren, pleisters en reparatielagen
  • Grondering voor beton, cement en anhydriet

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verbetering van de hechting
  • Verhoging van de druksterkte
  • Verhoging van de buigtreksterkte
  • Verzeept niet
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stevig en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen zijn.

    De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • bezem/troffel/plamuurmes
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Verbetering van de mortel

    Het materiaal met water verdunnen en goed doormengen (mengverhouding in acht nemen).

    Mengsel als aanmaakwater voor de mortel gebruiken.

     

    Hechtprimer

    Het materiaal met water verdunnen en goed doormengen (mengverhouding in acht nemen).

    Mengsel gelijkmatig op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Op sterk zuigende ondergronden binnen 24 uur de behandeling eventueel herhalen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Het materiaal absoluut met water verdunnen.

    Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • bezem/troffel/plamuurmes
   • Borstel, bezem, spaan

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Als hechtlaag, slurry: ca. 0,1 - 0,2 kg/m² Als aanbrandlaag: ca. 1,0 kg op 1 - 2 m² afhankelijk van de laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden

   • ToepassingKorrel        
    Laagdikte      

    Mengsel aanmaakwater

    Hechtemulsie : water

    fijne egalisatielaag
    ≤ 0,5 mm
    tot 2 mm
    1 : 1
    cementslurry≤ 1 mm
    tot 3 mm
    1 : 1
    aanbrandlaag≤ 2 mm
    tot ca. 5 mm
    1 : 2
    spatlaag≤ 4 mm
    tot ca. 6 mm
    1 : 3
    reparatiemortel
    ≤ 4 mm
    ca. 8 - 15 mm
    1 : 3
    zandcementdekvloer
    ≤ 4 mm
    tot 40 mm
    1 : 4
    beton
    ≤ 8 mm
    tot 50 mm
    1 : 5

    grondering voor beton, cement en anhydrietvloer    1 : 3

    hechtprimer voor afdichtingsmortel    1 : 3


  • Algemene instructies
   • Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.