• WP Flex 1K

  Art.nr. 044515

  WP Flex 1K

  Flexibele afdichtingsmortel 1K

  Variant
  0445 | grijs
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Te beleggen met tegels (20°C) na 12 uur
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Hechting in combinatie met keramische tegels ≥ 0,5 N/mm² met FL Fix
  Laagdikte max. 2 mm droog per laag komt overeen met 2,3 mm nat
  Aantal lagen slurry minstens 2
  Wachttijd per laag (20°C) > 4 uur bij 20°C
  Waterdosering Ca. 3,8 l/15 kg
  Waterbelasting (20°C) na 3 dagen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Curatieve uitwendige afdichting
  • Horizontale afdichting in en onder muren
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Afdichting in combinatie (AiV)
  • Containerafdichting tot max. 3 m vulhoogte

  Eigenschappen

  • Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC 1plus)
  • Flexibel
  • Goede hechting met de ondergrond
  • Te verwerken als slurry en spachtel
  • Drukwaterdicht conform EN 14891
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

    Niet minerale ondergrond opruwen.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim afronden.

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    W1-E: Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

    Zuigende, minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • Verticale oppervlakteafdichting

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Het product volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    De tweede laag aanbrengen, zodra de eerste laag niet meer kan worden beschadigd.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk tot aan de horizontale afdichting.

    Aansluitdetails/voegen tussen bouwdelen

    Hoek- en verbindingsvoegen met voegenbandsysteem Tape VF overbruggen.

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, breng Tape VF volvlaks aan en werk het in zonder plooien.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Afdichting aanbrengen op de wandzijde die met water wordt belast (positieve waterbelasting).

    Bij vochtbelasting vanaf de achterzijde is een starre voorafdichting noodzakelijk.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische beschadiging.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

     

    Het leggen van keramische tegels

    Afwerken, zodra de afdichting beloopbaar is zonder deze te beschadigen.

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • Mengapparatuur, kwast, penseel, plakspaan, vlakspaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen 1 jaar houdbaar.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,3 kg/m²/mm

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdikte en verbruik bij gebruik binnen en buiten

    Waterimpactklassen volgens DIN 18533

    Minimale laagdikte (mm) (droog)
    verbruik verse mortel (kg/m²)
    Verbruik poeder (kg/m²)
    Opbrengst 15 kg (PE zak) (m²)
    Afdichting in en onder muren
    ≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Spatwater- / sokkelafdichting
    ≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9ca. 3,8
    Bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8
    Opstapelend doorsijpelvocht en water onder druk
    ≥ 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8
    Waterreservoir met waterdiepte tot 3 meter≥ 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8
    Waterdichtheid in combinatie met tegels en tegelbekleding (AIV-F) volgens DIN 18534 3,0
    ca. 5,2ca. 3,9ca. 3,8


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten