• IG Acryl 3K

  Art.nr. 687323

  IG Acryl 3K

  Acrylaatgel

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Sluierinjectie
  • Bodemversteviging en - afdichting
  • Ondervulling van voegen

  Eigenschappen

  • Drie-componenten
  • Zwelt in contact met water
  • Laag viskeus
  • Oplosmiddelvrij
  • Hoog elastisch
  • Zet uit
  • Vorst-dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Losse pleisterlagen verwijderen.

    Voegen en beschadigd metselwerk dichtzetten.

    Geschikte injectienippels plaatsen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C.

   • Het materiaal met de geschikte injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Injectienippels verwijderen, boorgaten eventueel dichtzetten.

    VA_B_74

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor de injectiewerkzaamheden de conditie van ondergrond en bouwdeel testen.

    Injectiedruk aan de conditie van de bouwdelen aanpassen.

    Eventueel nainjecteren.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • 3K-pomp, patentmixer, mixcan, geschikte nippels, klopboormachine

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen kunnen direct terwijl het materiaal nog vers is met water worden gereinigd.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand voor emmers
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Sluierinjectie: ca. 20 - 60 kg/m² (komt overeen met ca. 10 - 30 kg gelconcentraat)

    Voor de exacte verbruikshoeveelheid proefinjecties uitvoeren op een representatief, ruim toereikend proefvlak.

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Toevoeging van de zoutcomponent IG Acryl component S aan mengsel B verkort de reactietijd.

    Meer informatie over de verwerking, de systeemopbouw en het onderhoud van de genoemde producten vindt u in de bijbehorende actuele gegevensbladen, verwerkingsinstructies en aanbevelingen voor het Remmers systeem.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.