• Color CL Fill Historic

  Art.nr. 656610

  Color CL Fill Historic

  Gevulde kalkverf zonder aandeel organisch bindmiddel

  Kleuren: wit | 6566
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel gedispergeerd witkalkhydraat
  Dichtheid (20°C) 1,54 gr/cm³
  pH-waarde > 11
  Viscositeit 2500 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Kleur wit
  Glansgraad mat
  Wateropnamecoëfficiënt (DIN 52617) afhankelijk van de ondergrond
  Dampdoorlatendheid (DIN 52615) sd < 0,01m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Poreuze, minerale bouwmaterialen binnen op leem-, kalk-, kalkcement- en gipsondergronden alsmede natuursteen, baksteen en beton
  • Monumentenonderhoud
  • "Ecobouw"
  • Egaliserende en scheurafdichtende tussencoating

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Capillair actief
  • Zeer dampdoorlatend
  • Zeer goed dekvermogen
  • Bevat geen organische bindmiddeltoevoegingen
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Bevat geen conserveringsmiddelen
  • Op basis van mineraal water
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).

    Bevat geen bouwschadelijke zouten.

    Zuigend.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking door middel van kwasten of rollen aanbrengen.

    Twee lagen vereist.

    Wachttijd tussen de lagen min. 24 uur.

    Ter vermindering van het krijten van de behandelde vlakken in meerdere lagen, nadien nat maken.

  • Verwerkingsinstructies
   • De zuiging van de ondergrond op een voldoende groot proefvlak testen.

    Ter voorkoming van aanzetten nat-in-nat in één keer bewerken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    De eindkleur na droging en verharding is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, conditie van de omgeving, verwerking en nabehandeling.

    Vochtinwerking vanuit de ondergrond kan leiden tot verkleuring.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

     

     

     

   • Drogen

    Hanteerbaar: 4 tot 6 uur
    Overschilderbaar; 24 uur

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Het materiaal kan tot 10% met water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, vachtroller, geschikte machine

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 0,2 - 0,25 kg / m² per laag
   • Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² per laag op een gladde ondergrond

   • Twee lagen vereist.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.