• Houtbeschermingscrème kleurloos
  • Houtbeschermingscrème kleurloos

  Art.nr. 4100271403

  Houtbeschermingscrème kleurloos

  Crème-houtbeschermingsmiddel voor naaldhout

  Kleuren: kleurloos | 2714
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 0,88 g/cm³
  Vlampunt ca. 61°C
  Geur oplosmiddelachtig, na droging reukloos
  Glansgraad zijdemat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Hout in buitentoepassingen
  • Hout zonder bodemcontact
  • Niet vormvaste houten onderdelen (alleen als grondlaag): bv. schuttingen, vakwerk, carports, houten beschoeiingen
  • Houten onderdelen met beperkte dimensiestabiliteit (alleen als grondlaag): bv. vouwluiken, geprofileerde planken, tuinhuisjes
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren
  • Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Beschermt het hout tegen vocht
  • Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht
  • Duurzamer gronderingsresultaat: zwel- en krimpgedrag van het hout wordt geminimaliseerd
  • In combinatie met lazuren: gelijkmatiger lazuurpatroon
  • Vermindering van donkere houtverkleuringen
  • Slechts één laag noodzakelijk
  • Crèmevorm: Roeren niet nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt.
  • Dringt diep in
  • Vloeit vanzelf
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Kwasten of rollen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Controleer het oppervlak na ongeveer 30 minuten op overtollig materiaal en strijk het glad indien nodig.

    Na droging eventueel een tweede laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij het overschilderen met andere verfmaterialen verdient het de aanbeveling de hechting met de verflaag te testen.

    Het verdient de aanbeveling om ook op andere houtsoorten een proef op te zetten.

    Houtbeschermingscrème kleurloos kan worden gebruikt als eindlaag voor oppervlakken buitenshuis die niet rechtstreeks aan weersinvloeden zijn blootgesteld, zoals dakranden, enz.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.

    De kopse kanten en de zaag kanten afdichten met twee lagen kophout afdichting

   • Drogen

    Ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Afhankelijk van de houtsoort bijv. lariks kan de droging vertragen.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast (natuurlijk), blokkwast, veloursroller

   • Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml totaal / m²
   • Ca. 100 ml/m² in één laag

   • Geschaafd of zeer dicht hout is minder zuigkrachtig en hier moet er een tweede laag worden aangebracht.

  • Algemene instructies
   • Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag.
    Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwering vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.

    De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.

    Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.