Toepassingsgebied

 • voor binnen en buiten
 • voor maathoudende bouwdelen
 • voor beperkt maathoudende bouwdelen
 • voor niet maathoudende bouwdelen
 • Hout binnen en buiten
 • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
 • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
 • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
 • Naald- en loofhout
 • Vochtbescherming voor snij-/zaagvlakken en kopshout

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Filmvormend
 • Waterafstotend
 • Elastisch
 • Diffusieremmend
 • Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout
 • Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

   Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

   Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

  • Voorbereidingen

   Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

   In het geval van niet-filmvormende producten (dunne-laag lazuren en oliën), wordt de applicatie uitgevoerd nadat deze producten volledig zijn aangebracht, omdat ze anders niet kunnen worden geabsorbeerd.

   Filmvormende producten (tussenlaaglazuren en dekkende verven), aanbrengen tussen de eerste en de tweede laag van deze producten.

   Na de grondering licht schuren.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
  • voor gebruik roeren
  • kwast
  • Materiaal goed roeren.

   Kwasten.

   Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

   Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

   Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

 • Verwerkingsinstructies
  • droogtijd overschilderbaar na 2 uur
  • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

   Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

  • Drogen

   Overschilderbaar: na ca. 2 uur

   Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

   Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

  • Verdunnen

   Verwerkingsklaar

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwast
  • Acrylkwast, platte kwast

  • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 24 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

   Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken.

 • Verbruik
  • ca. 100 ml / m² per laag
  • Ca. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

 • Algemene instructies
  • Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.