• Gereedschapsreiniger

  Art.nr. 134501

  Gereedschapsreiniger

  Mengsel van mild aromatische oplosmiddelen

  Variant
  1345 | Gereedschapsreiniger
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 0,78/cm³
  Vlampunt ca. 42 °C
  Geur oplosmiddelhoudend

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het instellen van de viscositeit voor oplosmiddelhoudende alkyharslazuren en -lakken
  • Reiniging van gereedschap
  • Voor het reinigen en ontvetten van ondergronden

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Milde geur
  • Gedearomatiseerd
  • Goede reinigende werking
  • Verwerking
   • Tijdens het roeren langzaam aan de lak of lazuur toevoegen totdat de gewenste consistentie is bereikt.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Controleer de compatibiliteit met de ondergrond.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Gemorste verdunning direct met een katoenen doek verwijderen. De katoenen doek in een vuurvaste afvalcontainer verzamelen en afvoeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Onbeperkt

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.