©

Parkeergarage vloeren

Oppervlaktebeschermingsysteem met een groot bereik, veel voordelen en creatieve diversiteit

Duurzame oplossingen op alle niveaus

De huidige parkeergarages moeten extreem duurzaam bestand zijn, zodat het gebruik voor vele jaren is gegarandeerd. Door de dagelijkse blootstellingen aan bijv. thermische, chemische en mechanische belastingen worden parkeergarages en de parkeerdekken zwaar belast, slijten en worden op den duur aangetast of beschadigd. De belastingen ontstaan o.a. door het naar binnen rijden van water en in de winter met dooizout. Bovendien verhogen auto’s de concentratie CO₂ extreem door uitlaatgassen. Verder leidt het berijden van de betonvloeren tot lichte bewegingen met als resultaat fijne scheurvorming. Hierdoor kunnen schadelijke stoffen makkelijker indringen en het betonijzer en beton aantasten en beschadigen.

Voor deze extreme toepassing bieden we geteste en reeds door de jaren heen bewezen oppervlakte systemen aan. De systemen van Remmers zijn niet alleen voor nieuwbouw, maar ook juist voor renovatie en reparatie vaak de meest duurzame oplossing voor het beschermen van de betonconstructie. Daarom bieden we niet alleen onze gecertificeerde producten, maar ondersteunen wij u ook met onderzoek en advies voor het in stand houden en onderhoud, zodat het concept een duurzame oplossing biedt voor alle niveaus.

Nationale en internationale referenties bewijzen de levensduur van de Remmers oppervlaktebeschermingsystemen.

Coating als afdichtingslaag met een grote scheuroverbrugging onder beschermings- en afwerklagen voor looppaden en rijbanen conform DAfStb, TL / TP-BEL-B3.

Coating als afdichtingslaag met een grote scheuroverbrugging onder beschermings- en afwerklagen voor loopvlakken en berijdbare oppervlakken en rijbanen conform DAfStb, TL / TP-BEL-B3.

Coating met een verhoogde dynamische scheuroverbrugging voor loopvlakken en berijdbare oppervlakken conform NEN-EN 1504-2 en DAfStb.

Coating met een verhoogde dynamische scheuroverbrugging voor loopvlakken en berijdbare oppervlakken conform NEN-EN 1504-2 en DAfStb.

Meetset voor de ruwheid van de ondergrond

Vaak wordt na de ondergrondvoorbehandeling van parkeergaragevloeren en parkeerdekken vergeten dat de gemiddelde ruwheid van de ondergrond conform de richtlijnen moet worden bepaald. Het niet naleven van deze richtlijnen, kan ertoe leiden dat de vereiste gemiddelde laagdikte van het oppervlaktebeschermingssysteem niet wordt bereikt.

Om dit aan te pakken is er nu onze meetset om op eenvoudige wijze de ruwheid van de ondergrond vast te stellen, zodat kan worden bepaald hoe veel extra materiaal nodig is om de ruwheid te egaliseren.

Kijk zelf!

Parkeergarage vloeren

11 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 1160

Transparante grondering en epoxyhars

Art.nr. 1224

Gepigmenteerde grondering en basislaag

Art.nr. 6191

Gepigmenteerde topsealer voor instrooivloeren

Art.nr. 6050

Grondering voor het Remmers Dek OS 10 en Dek 11a pro systeem

Art.nr. 6051

Spuitafdichting

Art.nr. 6053

Flexibele slijtlaag

Art.nr. 6054

Gepigmenteerde polyaspartic topsealer voor het Remmers Dek OS 10 en Dek OS 11a pro systeem

Art.nr. 4406

Mengsel van vuurgedroogd kwartszand

Art.nr. 6055

Gepigmenteerde topsealer voor het OS 11 systeem

Art.nr. 6056

Flexibele slijtlaag

Art.nr. 6826

Giet- of slijtlaag