Subterranean garage with markings©

Dek OS 8 classic

Oppervlakken conform NEN-EN 1504-2

Dek OS 8 classic

Starre coating voor mechanisch zwaar te belasten ondergronden.

Eigenschappen

  • Mechanisch en chemisch belastbaar
  • Getest tegen optrekkend vocht (NEN-EN 13578)
  • Betrouwbare toepassing, ook bij lagere temperaturen

Toepassing

  • Het coaten en sealen als bescherming tegen indringing van schadelijke stoffen
  • Verhoging van fysische en chemische weerstand

* Gedetailleerde informatie vindt u in het actuele technisch merklad / de systeemopbouw alsmede testrapport.

Deck OS 8 classic

3 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 636103

Transparante grondering- en epoxyhars

Art.nr. 618611

Gepigmenteerde rolcoating of kopverzegeling

Art.nr. 440625

Vuurgedroogd kwartszandmengsel