• Betofix R4 SR

  Art.nr. 108425

  Betofix R4 SR

  Vezelversterkte PCC/SPCC voor het in stand houden en repareren van beton

  Kleuren: grijs | 1084
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte (28 dagen) ≥ 8,0 N/mm²
  Brandklasse A1
  Druksterkte 1 dag = ≥ 15 N/mm²
  7 dagen = ≥ 40 N/mm²
  28 dagen = ≥ 50 N/mm²
  Dynamische E-modulus ≥ 25000 N/mm²
  Vochtigheid klasse WO, WF, WA, WS
  Kwaliteitscontrole QDB
  Korrelgrootte 2 mm
  Hechtvermogen (EN 1542) (28 dagen) ≥ 2,0 N/mm²
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Waterdosering ca. 10,7% komt overeen met 2,7 ltr/25 kg
  Krimp 28 dagen ≤ 0,55 mm/m
  Expositieklasse-indeling carbonatatie XC1 XC2 XC3 XC4 chloride uitgezonderd zeewater XD1 XD2 XD3 chloride uit zeewater XS1 XS2 XS3 aantasting door vorst met /zonder dooizout XF1 XF2 XF3 XF4 chemische aantasting XA1 XA2 XA3 slijtbelasting XM1 XM2

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Betondelen, waar sprake is van een hoge chemische belasting (inclusief expositieklasse XA3)
  • AW_M_693
  • Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar sprake is van statische en dynamische belasting
  • Rioolwater met een hoge chemische aantasting, zoals waterzuiveringen, indikinstallatie en aanvoer
  • Bij drinkwatervoorzieningen, voldoet aan de eis conform DVGW werkblad W 270, W 300 en W 347
  • Steunwanden, gevels, platen en balkons
  • Onder rijbanen op bruggen en parkeergarages
  • Voor binnen, buiten en natte gebieden bij oude en nieuwe gebouwen
  • Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar sprake is van statische en dynamische belasting

  Eigenschappen

  • EG_M_318
  • EG_M_319
  • EG_M_320
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Laagdikte in één laag bij beschadigingen tot 80 mm
  • Vorst-dooizoutbestendig
  • Hoge chloride-indringweerstand
  • Combineert corrosiebescherming, primer, grove en fijne mortel
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld > 1,5 N/mm² bedragen.

   • Voorbereidingen

    U2_M_86

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2½.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Handmatige verwerking

    Een schraaplaag met dit product aanmaken.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    Laagdikte in één laag 5 - 25 mm.

    Laagdikte in twee lagen < 50 mm, verwerking nat-in-nat.

    Laagdikte in één laag ter plaatse van beschadigingen en oneffenheden < 80 mm.

     

    Machinale verwerking

    Laagdikte in meerdere lagen nat-in-nat < 50 mm.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • De voorgenatte ondergrond moet nog enigszins zuigend zijn.

    Wanneer na reparatie de dekking van het beton op de wapening < 10 mm bedraagt, Betofix KHB als corrosiebescherming aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Mengapparaat, spaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 9 maand.

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, respectievelijk ca. 2,0 kg/dm³

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's