• Clean FP

  Art.nr. 066601

  Clean FP

  Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid gelig
  pH-waarde (20°) ca. 5,0
  Viscositeit ca. 1800 mPas
  Substraat water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Minerale bouwmaterialen met uitzondering van kalkzandsteen en geglazuurde stenen
  • Verwijdert hardnekkige stadsvervuiling (roet, stof, industrievuil enz.)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hoge reinigingskracht
  • Pasteuze vorm
  • Standvast op verticale ondergronden
  • Rationele verwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

  • Verwerking
   • schrobber
   • kwasten/rollen/schrobber/hogedrukreiniger
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Het materiaal met een borstel of schrobber nogmaals doorwerken.

    Inwerktijd 2 - 5 minuten.

    Het materiaal niet laten indrogen.

    Met veel water onder hoge druk van beneden naar boven intensief naspoelen.

    Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet voornatten!

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber
   • kwasten/rollen/schrobber/hogedrukreiniger
   • Borstel, schrobber, blokkwast, witkwast, vachtroller, hogedruk reiniger

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 0,1 - 0,3 kg totaal / m²
   • Min. 0,1 kg/m² afhankelijk van de vervuiling

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Reinigingsrestanten kunnen tot onomkeerbare verkleuringen leiden.

    Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

    Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's