• BFA

  Art.nr. 067305

  BFA

  Bactericide, fungicide en algicide werkend combinatieproduct voor het het reinigen en gronderen van bouwmaterialen met groene aanslag of risico op aangroei

  Varianten
  0673 | BFA
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid Kleurloos tot licht gele waterige vloeistof
  Dichtheid (20°C) 1,0 kg/l
  pH-waarde (20°) 7,5

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Als preventieve bescherming (impregnering) tegen nieuwe groene aanslag onder verflagen of hydrofoberende impregnering door depotwerking
  • Het verwijderen van biologische vervuilingen op natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk, baksteen, klinkers, beton, wasbeton, houtvezelcement, warmte-isolatiesystemen alsmede sanering van verfondergronden

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Uitstekende langdurige werking
  • Zonder hydrofoberende werking
  • Bevat geen zware metalen
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Remove coarse contamination mechanically or using a high-pressure cleaner.

  • Verwerking
   • schrobber/roller/lagedruk spuit
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 ° tot maximum +30 °

   • VA1_R_51

    Apply the product multiple times using a suitable tool.

    VA1_R_50

    De behandeling eventueel herhalen.

     

    VA1_R_52

    Apply the product multiple times using a suitable tool.

    Do not rinse treated surfaces.

    Treated surfaces can be further worked once they are sufficiently dry.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor verwerking de verdraagzaamheid met ondergrond op een onopvallende plaats testen.

    Inwerktijd en verbruik door het opzetten van een proefvlak bepalen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • schrobber/roller/lagedruk spuit
   • Schrobber, borstel, verfrol en lagedrukapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verbruik
   • ca. 200 ml - 500 ml / m² per laag
   • Minstens 0,2 l/m² afhankelijk de verontreiniging

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

    Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

    Afvalcode 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.