• SP Top SR

  Art.nr. 041620

  SP Top SR

  Speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA met een zeer hoge sulfaatweerstand

  Kleuren: grijs (eigen kleur) | 0416
  VPE
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Brandklasse A1
  Kwaliteitscontrole GG-Cert + WTA
  Capillaire wateropname w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Porositeit > 50 vol.%
  Laagdikte één laag 15 tot 30 mm
  Schudmaat ca. 1,15 kg/dm³
  Waterdosering ca. 5,0-5,5 ltr / 20 kg
  Dampdoorlatendheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte na 24 uur < 5 mm
  Druksterkte klasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Sokkelgebied met of zonder afdichting
  • Ondergronden met een hoge zoutbelasting
  • Instandhouding, renovatie en sanering van oud, vochtig en met zout belast metselwerk

  Eigenschappen

  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Verhoogde druksterkte
  • Dampdoorlatend
  • Laagdikte één laag tot 30 mm
  • Machinaal te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Het product als aanbrandlaag wratachtig (dekkingsgraad 50-70%) aanbrengen in een laagdikte van max. 5 mm.

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: zwak zuigend

    Het product volledig dekkend (100%) aanbrengen in een laagdikte van max. 5 mm.

    Alternatief: product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • droogtijd overschilderbaar na 60 minuten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met roosterspaan.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen en/of diepe groeven) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Om het succes van de sanering te kunnen waarborgen, overeenkomstige drogingscondities conform WTA-merkblad 9-04/D aanhouden.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

    Machinale verwerking kan tot verandering van de productspecifieke technische gegevens zoals sterkte, gehalte luchtporiën enz. leiden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 10,5 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 10,5 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.