Art.nr. 023020

  iQ Top SLS

  Wapenings- en dunne pleister

  Kleuren: antiekwit | 0230
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 13,32 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse A1
  Laagdikte 2 - 5 mm
  Schudmaat ca. 0,8 kg/dm³
  w80 0,0317 m³/m³
  Waterdosering Ca. 7,0 - 7,5 l/20 kg
  Dampdiffusieweerstand µ 14
  wsat 0,5211 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,479 W/(m•K)
  Druksterkte klasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Binnen
  • Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
  • Voldoet aan de kwaliteitsniveau Q1 - Q3

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Hoog hechtvermogen
  • Vochtongevoelig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • getande spaan
   • Contactlaag

    Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

     

    Wapeningslaag

    Het materiaal met een getande spaan in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    De wapening in het midden van de verse wapeningslaag inbedden.

    Wapeningsbanen min. 10 cm laten overlappen.

     

    Oppervlakteafwerking

    Het materiaal ca. 2 mm op de verharde wapeningslaag aanbrengen.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Afhankelijk van de omgevingscondities, bij verwarmde binnenruimtes of tocht, met folie of iets dergelijks tegen te snelle droging beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor een betere oppervlaktekwaliteit Q3 kan een extra vulmiddel als tussenlaag nodig zijn.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Menggereedschap, getande troffel, troffel, vlakspaan, viltbord, sponsbord

   • Menggereedschap, getande spaan, troffel, vlakspaan, schuurbord, sponsbord

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 0,9 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten