• iQ-Top

  Art.nr. 022820

  iQ Top

  Klimaatregulerende stucmortel

  Variant
  0228 | antiekwit
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 0,834 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse Klasse A1
  Laagdikte één laag tot 10 mm
  twee lagen tot 15 mm
  Schudmaat ca. 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Waterdosering Ca. 6,5-7,5 ltr/20 kg
  Dampdiffusieweerstand µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,111 W/(m•K)
  Druksterkte klasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Wapenings- en topstuclaag van het iQ-Therm systeem
  • Energetische verbetering van buitenwanden

  Eigenschappen

  • Klimaat regulerend
  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Groot vochtopnamevermogen
  • Laagdikte één laag tot 10 mm
  • Laagdikte twee lagen tot 15 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Minerale, absorberende ondergronden vooraf bevochtigen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Contactlaag

    Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

     

    Wapeningslaag

    De stuclaag met een getande spaan in een laagdikte van 5 - 6 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

     

    Oppervlakteafwerking

    De tweede laag nat in nat aanbrengen.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met roosterspaan.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, troffel, getande spaan, aluminium rei, stuckam, bezem, filzbord

   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan, getande spaan, aanbrengspaan, tandkam, sponsbord

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 6 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Fabriek: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.