Art.nr. 066201

Clean Galena neutraal

Reiniger voor emissievrije reiniging van minerale oppervlakken

Varianten
0662 | Clean Galena Neutraal
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Dichtheid (20°C) 1,10 g/ml
pH-waarde Ca. 9,8

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
 • alleen voor de professionele verwerker
 • Minerale oppervlakken, met name kalksteen
 • Reductie van zware metalen, met name lood
 • Reductie van vuilkorsten
 • Het verwijderen van van vlekken, ontstaan door ijzer- en koperverbindingen
 • Voor de professionele verwerker

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Laag gehalte aan reinigende actieve bestanddelen
 • Ondergrondsparende reiniging
 • Emissievrij
 • Droogt op in een gemakkelijk te verwijderen huid
 • Oppervlakkige verontreinigingen worden gebonden
 • Complexering van zware metalen
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Draagkrachtig en stofvrij.

  • Voorbereidingen

   De ondergrond grof met geschikt gereedschap reinigen.

   Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

   Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

   De ondergrond goed voornatten.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
  • Materiaal goed roeren.

   Meng indien nodig het product met Clean Galena max om de reinigende werking en het drooggedrag aan te passen.

   Wij raden aan ten minste 3 proefvlakken aan te brengen: Clean Galena neutraal onverdund, Clean Galena neutraal met Clean Galena max 1:1 en Clean Galena max onverdund.

   Documenteer de mengverhoudingen.

    

   Volvlaks aanbrengen op de ondergrond met behulp van geschikt gereedschap.

   Uitsparingen en contouren moeten goed worden opgevuld met materiaal.

   Na complete droging (in het algemeen 1 - 3 dagen na het aanbrengen) kan het vel voorzichtig verwijderd worden van de oppervlakte met een plamuurmes.

   Reinig de behandelde oppervlakken na verwijdering van de huid met een spons en helder water, eventueel hete stoom, te beginnen bij het laagste punt.

   Eventueel verdere reiniging is afhankelijk van de aanwezige vervuiling en ondergrond.

   De behandeling eventueel herhalen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

   De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte en klimaatomstandigheden.

   De ondergrond moet ontdaan zijn van biologische aangroei zoals mos en algen.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
  • Borstels, spatels, troffels, airless apparatuur, peristaltische pompen

   Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

 • Verbruik
  • Ca. 2 - 3 kg/m² bij een vlakke ondergrond
   Gebruikelijke natte laagdikte 2,5 mm

  • Exact verbruik op een voldoende groot, representatief proefvlak bepalen.

   Bij vermenging met Clean Galena wordt het verbruik verminderd volgens de mengverhouding.

 • Algemene instructies
  • Altijd een voldoende groot, representatief proefvlak opzetten!

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

   Eventueel vervuild materiaal na verwerking conform de plaatselijk geldende voorschriften verwijderen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Mogelijke systeemproducten

Different variants