• Stopaq

  Art.nr. 781025

  Stopaq

  Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

  Varianten
  7810 | Stopaq
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 1,2 gr/cm²
  Kleur groenachtig
  Consistentie pasta, duurzaam plastisch
  Zwellend vermogen ca. 10%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
  • Bij negatieve waterbelasting
  • Water en afvalwater
  • Afdichting van watervoerende lekkages

  Eigenschappen

  • Waterdicht tot een druk van 0,3 bar
  • Gasdicht
  • Bestand tegen veroudering
  • Duurzaam elastisch
  • Onder invloed van water expanderend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Kunststof oppervlakken opruwen.

  • Verwerking
   • kitpistool
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrondtemperatuur: +5°C tot 30°C. Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +35°C (voor de pasta). Aanbevolen: +25°C tot 30°C (patroon verwarmen).

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet verwerken waar het in direct contact staat met bitumenproducten.

    Leidingen (temperatuur ≥+30°C) thermisch isoleren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kitpistool
   • Kitpistool (4701, 4702), schuurpapier

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • 1,2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten