• PUR Color ZS OS pro

  Art.nr. 604826

  PUR Color ZS OS pro

  Drijvende en afdichtende laag

  Kleuren: grijs | 6048
  Kleuren: grijs | 6048
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,48 g/cm³
  Viscositeit (20°C) ca. 9100 mPa s

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,20 g/cm³
  Viscositeit (20°C) ca. 300 mPa s

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,42 g/cm³
  Viscositeit (20°C) ca. 4500 mPa s

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Rek tot breuk ca. 300 %
  Shore A (EN ISO 868) 85

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Drijvende laag in het Remmers Deck OS 10 PUA pro systeem

  Eigenschappen

  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Zeer elastisch
  • Met de hand te verwerken
  • Scheuroverbruggend
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    Oppervlakken die zijn voorbehandeld met Remmers Epoxy Primer OS in het Remmers Deck OS 10 PUA pro systeem zijn geschikt als ondergrond.

    De scheuroverbruggende laag uiterlijk 24 uur na de grondering aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 84 : comp. B 16
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Component A direct voor gebruik goed roeren.

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 20 min
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 103 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    2,8 - 3,2 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De coating gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen tegen direct watercontact beschermen om blaasvorming te voorkomen.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Voor Remmers Deck OS-systemen moeten de specificaties voor uitvoering in acht worden genomen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.