Art.nr. 675115

Selectmix SBL DF

Mengsel van vulstoffen met een speciale zeeflijn

Varianten
6751 | Selectmix SBL DF
Grootte / hoeveelheid
Dealer zoeken

Hier vindt u dealers bij u in de buurt

Productspecificaties

In aangeleverde toestand

Dichtheid 2,5 g/cm³
Hoedanigheid vast
Korrelgrootte tot 0,4 mm

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Speciale vulstof voor hiervoor geschikte Remmers epoxy systemen

Eigenschappen

 • Hoge vulgraad ook bij geringe laagdiktes mogelijk
 • Stofarm
 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • onbeperkt houdbaar
  • Droog opgeslagen onbeperkt.

 • Verbruik
  • Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad van het betreffende bindmiddel)

 • Algemene instructies
  • De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor de professionele verwerker!

   Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.