• Glimmer GHL 3/0

  Art.nr. 674203

  Glimmer GHL 3/0

  Mineraal instrooimateriaal

  Varianten
  6742 | Glimmer GHL 3/0
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid plaatjesvormig
  Korrelgrootte tot ca. 3 mm
  Dichtheid vulstof 0,15 - 0,25 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Doelgerichte instrooiing voor Remmers vloercoatings

  Eigenschappen

  • Oppervlak structurerend
  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • Droog opgeslagen onbeperkt.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Instrooimateriaal

    Voor een effectieve instrooiing gelijkmatig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien.

    Opmerking: bij AS/ESD systemen dekkingsgraad max. 30%.

    0,01 - 0,05 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Bij de verwerking van geleidende systemen maximum dekkingsgraad < 20%.

    Voor de inrichting, machines en aangrenzende delen beschermingsmaatregelen treffen.

    Stofmasker gebruiken (zie veiligheidsinformatieblad).

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.