• Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color

  Art.nr. 698725

  Epoxy OS Color

  Gepigmenteerde gietvloer

  Kleuren: venstergrijs | 6987
  Kleuren: venstergrijs | 6987
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,6 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 3900 mPas

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 340 mPas

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 1600 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Buigtreksterkte > 16 N/mm²
  Druksterkte > 46 N/mm²
  Shore D na 28 dagen > 78

  * Epoxyharsmortel 1 : 10 met normzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Coating
  • Gevulde coating
  • Coating voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1594)

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • Verf compatibiliteitstest
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • TemperatuurBeloopbaar na
    +8°C48 uur
    +12°C30 uur
    +20°C16 uur

    De verharding kan door toevoeging van ACC H worden versneld. Verwerkingsvoorschriften hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Getande spaan, getande rakel, prikroller, stekelwals, hiertoe geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Toepassing  
    Mengverhouding met Selectmix 01/03
    Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]

    coating

    < 1 mm

    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr. 5
    --
    coating    ca. 1 mm
    ongevuld
    1,3 - 1,5
    1,3 - 1,5
    nr. 7
    1,50
    gevulde coating1 : 0,3
    min. 1,3
    min. 1,8
    nr. 25
    1,55
    gevulde coating1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,2
    nr. 46
    1,65
    gevulde coating1 : 0,7
    min. 1,8
    min. 3,1
    nr. 55
    1,75

   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Vervolgens met een zogenaamde Schlingenwals of prikroller narollen.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur, vereiste laagdikte en optische eisen.

    zie tabel

   • Gevulde coating

    Het met Selectmix 01/03 gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    De keuze van vulgraad is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en vereiste laagdikte.

    zie tabel

   • Basislaag voor instrooivloeren

    Het tot 1 : 0,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig met vuurgedroogd kwartszand instrooien.

    Na verharding niet gebonden, overtollig materiaal verwijderen.

    zie tabel

   • Topsealer

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en vervolgens met een geschikte epoxyroller kruislings narollen.

    ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Moeilijk dekkende kleuren (bijv. geel, rood of oranje) geven vaak een transparant effect. Dit bij de systeemkeuze en samenstelling in acht nemen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Applicatie van het mengsel met getande spaan / getande vloertrekker. Bij de verwerking met een vloerspaan kunnen spaanslagen zichtbaar blijven.

    Speciale kleuren, dunne lagen, zand met andere korrelgrootte, alsmede lage temperaturen kunnen de vulgraad van het materiaal verlagen en eventueel het aanzicht beïnvloeden.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

     

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's