Art.nr. 615531

  Epoxy EP 100

  Gronderings- en mortelhars

  Variant
  6155 | Epoxy EP 100
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  component A

  Dichtheid (20°C) 1,12 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 660 mPas

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,03 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 200 mPas

  vermengd

  Dichtheid (20°C) 1,09 g/cm³
  Viscositeit (25°C) 480 mPas

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Buigtreksterkte 21 N/mm² *
  Druksterkte 89 N/mm² *

  * epoxymortel 1 : 10 met troffelzand Opmerking: de harder toont een bruinige kleur

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Niet gepigmenteerde epoxyhars als grondering onder coatings
  • Het samenstellen van drukvaste mortels

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Goede indringing
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • Verf compatibiliteitstest
  • Geschikt als grondering zonder afstrooiing onder Remmers epoxycoatings
  • Geschikt als primer voor lichte (onder PUR Deco Color) tot middelzware belasting (onder PUR Uni Color)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

    Betonmax. 4 massa-% vocht

    Cementdekvloermax. 4 massa-% vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxy mortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 67,7 : comp. B 32,3
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Vlakspaan, getande spaan, getande rakel, rubber trekker, epoxyroller, stekelwals, mengapparaat, eventueel een dwangmenger

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Grondering

    Het materiaal vol en zat op de ondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller narollen, zodat de poriën in het oppervlak van de ondergrond volledig gevuld worden.

    Eventueel is het noodzakelijk meerdere lagen aan te brengen.

    ca. 0,30 - 0,50 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

   • Egalisatielaag / schraaplaag

    Het tot 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte spaan verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    per mm laagdikte: ca. 0,85 kg/m² bindmiddel
    en 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Kunstharsmortel

    Breng het tot 1 : 10 gewicht gevulde materiaal vers in vers in de epoxyhars hechtbrug aan, verdeel het met een vlakspaan en strijk het glad.

    per mm laagdikte: ca. 0,2 kg/m² bindmiddel
    en 2,0 kg/m² Selectmix 0/10

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriën vullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Op basis van verschil in zuiging bij minerale ondergronden lijken geïmpregneerde vloeren vaak vlekkerig. Niet geschikt voor vloeren waar het aanzicht van belang is.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).