• Induline ZW-502i

  Art.nr. 163320

  Induline ZW-502i

  Watergedragen, transparante isolerende vuller voor flowcoaten en dompelen

  Kleuren: kleurloos | 1633
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel acrylaathars
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,025 g/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad Silk gloss
  Uitlooptijd sec (20° C, DIN 4) 11 - 12

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Voorlak voor dekkende en transparante systemen
  • Voor beschermde houtconstructies ook als grondlaag

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goed vloeivermogen
  • Goede vulling van het oppervlak
  • Goede poriënvernetting
  • Zeer goed te schuren
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen
  • Vermindert ongeregeldheden aan het oppervlak als gevolg van inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Vermindert de neiging tot donkere verkleuringen als gevolg van tannine reactie (bijv. bij eiken)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

   • Voorbereidingen

    Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

    Houtoppervlakken gronderen.

    Dekkende (witte) oppervlakken met Induline GW-208, GW-306 wit of GW-201 gronderen.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • dompelen/ flowcoaten
   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Dompelen en flowcoaten.

    Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2-3 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 30 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere vloeiing bij ongunstige condities (verhoogde temperatuur, lagere luchtvochtigheid) met tot 10% water verdunnen. Verdampingsverlies door toevoeging van water herstellen.

    Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,1 - 0,2% Ontschuimer VP 21490 (art.nr. 0368) toe te voegen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.nl

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 1 uur
    Te schuren en overschilderbaar: na ca. 2 - 3 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Te schuren en overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 20 minuten verdampingstijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 60 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met water (max. 10%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • dompelen/ flowcoaten
   • Flowcoater, dompelbak

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 100 ml/m² per laag
    (komt overeen met: natte laagdikte: 80 - 100 µm, droge laagdikte: ca. 20 µm)

   • Het verbruik is afhankelijk van de houtsoort en het absorptievermogen van de ondergrond.

  • Algemene instructies
   • De merkbladen voor onderhoud en verzorging van dompelbaden en gietinstallaties en de instructies met betrekking tot bedrijfshygiëne in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.