• Induline ZW-425

  Art.nr. 791861

  Induline ZW-425

  Watergedragen dekkende isolerende grond- en tussenlaag voor spuittoepassingen

  Automatisch inkleurbaar
  Kleuren: wit | 7918
  Kleuren: wit | 7918
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Acrylaten
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,27 g/cm³
  Geur Amine-geur
  Glansgraad mat
  Viscositeit (20°C) ca. 3500 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
  • Grond- en voorlak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Goede vloei
  • Goede vulling van het oppervlak
  • Goede poriënvernetting
  • Goede betrouwbaarheid tegen verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen
  • Goede betrouwbaarheid tegen ongeregeldheden aan het oppervlak door inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks)
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Flexibel op kleur te brengen, optimaal afgestemd op de eindafwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

   • Voorbereidingen

    Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

    Houtoppervlakken gronderen.

    Verbindingsnaden eventueel met Induline V-Voegbescherming of Induline AF-920 beschermen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • airless/airmix spuiten
   • De aangegeven waardes hebben betrekking op onverdund materiaal. Het beste spuitbeeld wordt verkregen bij een materiaaltemperatuur van 15°C tot 20°C.

    Door het opzetten van een proefvlak eventueel de verdraagzaamheid en isolerende werking met de ondergrond testen.

    Airless: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.

    Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, spuitdruk 1 - 2 bar.

    Na de grondering licht schuren.

    Voor de aflak schuren: P 220 - 240. Schuurstof verwijderen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Harsuittreding vanuit het hout is een natuurlijk proces en kan door een verfsysteem niet worden voorkomen, zie BFS-merkblad nr. 18.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.nl

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 30 minuten
    Te schuren en overlakken: na ca. 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Te schuren en overlakken bij geforceerde droging: na 20 minuten verdampingszone (bij ca. 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droogfase (ca. 45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoelfase

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien noodzakelijk met water (max. 5%).

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Handspuitpistool, automatische spuitinstallatie

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 200 ml / m² per laag
   • 150 - 200 ml/m² per laag
    (komt overeen met: natte laagdikte: 150 - 200 μm, droge laagdikte: 60 - 85 μm)

  • Algemene instructies
   • Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

    Alleen weekmakervrije afdichtingsprofielen gebruiken.

    Houten delen afgewerkt met een voorlak niet zonder aflak blootstellen aan weersinvloeden.

     

    Afhankelijk van de gewenste eindkleur van de aflak (bijv. bij huisdeuren) Induline ZW-425 doelgericht in een van de 4 basiskleuren toepassen.
    Hierdoor kunnen de exacte kleur, kleurglans, dekvermogen/wolkvorming worden geoptimaliseerd.
    Dit is met name belangrijk voor de van nature slecht dekkende kleuren geel, rood, oranje en groen.
    De volgende indeling voor juiste kleurkeuze van de voorlak afhankelijk van de kleur van de aflak:


    RAL 1000-1037: FT42553 crème

    RAL 2000-2012: FT42553 crème

    RAL 3000-3031: FT42553 crème

    RAL 4001-4010: FT42554 licht grijs

    RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 donker grijs

    RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 licht grijs

    RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: standaard wit

    RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 licht grijs

    RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 donker grijs

    RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 licht grijs

    RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 donker grijs

    RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: standaard wit

    RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 licht grijs

    RAL 8011-8022: FT42555 donker grijs

    RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: standaard wit

    RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 donker grijs

    RAL 9006-9007: FT42554 licht grijs

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.