Art.nr. 348920

  Induline GW-306

  Watergedragen primer met bescherming tegen rot en verblauwing

  Automatisch inkleurbaar
  Kleuren: speciale kleuren | 3489
  Kleuren: speciale kleuren | 3489
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Speciale harsen
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,015 g/ml kleurloos Ca. 1,13 g/ml wit
  Geur Typisch

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten, dat niet in contact staat met de bodem
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
  • Zeer goed vloeivermogen op ruw hout
  • Goede poriënvernetting
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Beschermt tegen houtrot en blauwzwam
  • Zonder propiconazol
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • vacuümcoater
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines.

    Na droging de volgende laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    Houtsoorten, die looizuur bevatten geforceerd drogen.

    Op accoya, eiken en kastanje wordt een optimale vloeiing bereikt bij een pH-waarde van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3 - 0,5% Additief VP 20829.

    Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, kleurloos, speciale kleuren, ligninestabiliserend: uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm - wit: uitlooptijd ca. 35 - 45 sec in ISO cup 3 mm).

    Voor een betere vloeiing bij ongunstige condities (verhoogde temperatuur, lagere luchtvochtigheid) met tot 10% water verdunnen. Verdampingsverlies door toevoeging van water herstellen.

    Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 toe te voegen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.nl

   • Drogen

    Overlaagbaar: na ca. 4 uur
    (bij +23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid)

    Overlaagbaar met geforceerde droging: na ca. 90 minuten
    (20 minuten afdruipen/50 minuten droogfase (35 – 40 °C)/20 minuten afkoelfase)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • vacuümcoater
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Kwast, flow- of dompelinstallatie, spuitinstallatie, VACUMAT®

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • 120-140 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Volgens de stand van de techniek (in Duitsland o.a. DIN 68800-1 en -3) moeten houtverduurzamingsmaatregelen, ook aan niet-dragende houten onderdelen, zorgvuldig en tijdig worden gepland in overleg met alle bij de bouw betrokken partijen (architect, opdrachtgever, aannemer), rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de omstandigheden ter plaatse. Het gebruik van biocide ("chemische") houtverduurzamingsmiddelen moet daarom altijd op passende wijze vóór de verkoop worden aangegeven of vooraf schriftelijk met de klant worden overeengekomen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot land- en opdrachtspecifieke conflicten met wettelijke voorschriften, normatieve specificaties of certificatiesystemen. Voor het overeenkomen van een houtbeschermingsmaatregel door het gebruik van een biocide ("chemisch") houtverduurzamingsmiddel op de te bouwen houten elementen, zal Remmers Technical Service u na overleg graag een bijbehorend ontwerp doen toekomen.

    De merkbladen voor onderhoud en verzorging van dompelbaden en gietinstallaties en de instructies met betrekking tot bedrijfshygiëne in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.