• Induline GW-201
 • Induline GW-201
  • Induline GW-201
  • Induline GW-201

  Art.nr. 249161

  Induline GW-201

  Watergedragen wit primerconcentraat met filmconserveringsmiddel

  Kleuren: wit | 2491
  Kleuren: wit | 2491
  Kies een kleur
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Acrylaathars
  Dichtheid (20°C) 1,20 - 1,22 g/cm³
  Geur Typisch

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in buitentoepassingen
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Economisch: concentraat met water op dompel- en gietkwaliteit instellen
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen
  • Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout
  • Goede poriënvernetting
  • Uitstekende (natte) hechting
  • Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11 - 15%.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%.

   • Voorbereidingen

    Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren (*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!)

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/dompelen/flowcoten/spuiten alleen in gesloten cabines
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.

    Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines.

    Voor verwerking door middel van dompelen of flowcoaten de viscositeit met water op 35 40 sec in een ISO cup 3 mm instellen.

    Na droging voorlakken met dit product of een geschikte aflak aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Gelieve met het gewenste systeem onder praktijkvoorwaarden een proefcoating uit te voeren en vervolgens de oppervlakte-eigenschappen te testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Op accoya, eiken en kastanje wordt een optimale vloeiing bereikt bij een pH-waarde van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3 - 0,5% Additief VP 20829.

    Als de viscositeit toeneemt, moet er een compensatie met water worden gemaakt (doelviscositeit: doorstroomtijd ca. 35 - 40 s in ISO-cup 3mm).

    Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 toe te voegen.

    Te veel verdunnen, een te hoog vochtpercentage in het hout of het niet aanhouden van de aanbevolen laagopbouw, verbruikshoeveelheden en droogtijden kunnen de isolerende werking van het product beïnvloeden.

    Bij watergedragen verfsystemen bestaat altijd een kleine kans op verkleuring door houtinhoudstoffen.

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.nl

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten
    (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Naar behoefte met water

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Acrylkwast, dompelbak, flowcoater, spuittunnel

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80 - 120 ml/m² per laag

  • Algemene instructies
   • De merkbladen voor onderhoud en verzorging van dompelbaden en gietinstallaties en de instructies met betrekking tot bedrijfshygiëne in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

    Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder