• Induline H-935

  Art.nr. 219902

  Induline H-935

  Isocyanaat voor het uitharden van Induline 2K coatings

  Variant
  2199 | Induline H-935
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Geur Karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • alleen voor de professionele verwerker

  Eigenschappen

  • Met de Remmers Patentmixer goed door te mengen
  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • patenmixer gebruiken
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C.

   • Voor de mengverhouding en verwerking zie het technisch merkblad van betreffende lakcomponent.

    De verharder al roerend toevoegen en het mengsel ten minste 2 minuten met de Remmers patentmixer tot een homogene massa mengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

    Gemengde materiaalrestanten niet in de gesloten verpakking laten uitharden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • patenmixer gebruiken
   • Remmers Patentdisperser

   • Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 6 maand
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.

  • Verbruik
   • Zie de specificatie van de verfcomponent

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's