• V-893-Vertrager

  Art.nr. 198105

  V-893-Vertrager

  Variant
  1981 | V-893-Vertrager
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Verdunning van PUR lakken
  • Het lakken zonder aanzetten van grote vlakken ook bij hoge temperaturen
  • Applicatie van PUR lakken door te kwasten / rollen
  • Instelling van NC beitsen (spuiten zonder verlies)

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Langzame verdamping
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.