• PUR H-280-Verharder
  • PUR H-280-Verharder

  Art.nr. 197501

  PUR H-280-Verharder

  Lichtecht isocyanaat voor het uitharden van PUR-lakken

  Variant
  1975 | PUR H-280-Verharder
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) Ca. 0,98 g/cm³
  Geur Typisch
  Uitlooptijd sec (20° C, DIN 4) Ca. 15

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Verharden van 2K PUR lakken in de aangegeven mengverhouding
  • Gebleekt hout

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • UV-bestendig
  • Aromaatvrij
  • Geen verplichte productscholing volgens EU 2020/1149
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • In de aangegeven mengverhouding aan de lak toevoegen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.