• PCB Top

  Art.nr. 054425

  PCB Top

  Dunne stucmortel voor met PCB belaste bouwdelen

  Kleuren: antiekwit | 0544
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Druksterkte > 5 N/mm²
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Laagdikte Eén laag 15 - 30 mm
  Schudmaat ca. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering ca. 5,6 ltr/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Het in stand houden van secundair belaste bouwmaterialen voor het verminderen van de diffusie van pcb
  • Draagkrachtige, secundair belaste binnenmuurverven en kunstharspleister na voorbehandeling met Remmers Kwartsgrondering
  • Minerale bouwmaterialen en ondergronden geschikt om de stucen

  Eigenschappen

  • Vermindert in hoge mate de diffusie van pcb uit secundair belaste bouwmaterialen
  • Handmatig en machinaal te verwerken
  • Hydraulisch verhardend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

    Product als aanbrandlaag > 50% dekkend aanbrengen.

    U2_M_134

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • getande spaan
   • Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Mengapparaat, spaan, vlakspaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • droog, tegen vocht beschermen/ verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,2 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte
    Ca. 8 kg/m² voor 6 mm laagdikte (conform testrapport)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Altijd een proefvlak opzetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.