• Kwartsgrondering
 • Kwartsgrondering
  • Kwartsgrondering
  • Kwartsgrondering

  Art.nr. 281005

  Kwartsgrondering

  Hechtprimer voor minerale ondergronden met geringe zuiging

  Variant
  2810 | Kwartsgrondering
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid wit gepigmenteerd
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,40 g/ml
  Vaste stofgehalte 70%
  Maximale korrelgrootte 0,7 mm
  pH-waarde 8
  Viscositeit ca. 2000 mPas
  Dampdoorlatendheid sd-waarde < 0,5 m bij 0,25 l/m²
  Substraat water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Ondergronden met laag absorptievermogen (ter plaatse gestort beton, prefab betondelen)
  • Hechtbrug voor minerale en organische pleisters en dunne pleisterlagen
  • Grondlaag om structuur te geven
  • Op keramische tegels

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verhoogt de ruwheid / stevigheid
  • Hoog hechtvermogen
  • Wit gepigmenteerd
  • Grof gevuld
  • Alkalibestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).

    Bevat geen bouwschadelijke zouten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed roeren.

    Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend vocht eerst uitsluiten.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

   • Drogen

    Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur overschilderbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Vachtroller, blokkwast, geschikt spuitapparaat

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 250 ml / m² per laag
   • Ca. 0,2 - 0,3 l/m² afhankelijk van de ondergrond)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De actuele technische voorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.