• FF 1K

  Art.nr. 286815

  FF 1K

  Gebruiksklare polymeerdispersie voor het afdichten van binnenruimtes

  Kleuren: dark | 2868
  Kleuren: dark | 2868
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Bindmiddel Styrolacrylaat-dispersie
  Dichtheid (20°C) Ca. 1,5 g/ml
  Vaste stofgehalte Ca. 77 %
  Consistentie Pasteus

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen
  • Geschikt voor de waterwerkingsklassen W0-I, W1-I en W2-I (alleen wand) volgens DIN 18534
  • Waterdichting onder tegels en platen
  • Getest volgens DIN EN 14891
  • AbP volgens PG-AIV-F
  • Vochtgevoelige, zuigende ondergronden, bijv. gips
  • Mineraal-absorberende ondergronden, b.v. dekvloer, cementpleister, kalkpleister, beton, gasbeton, KS-steen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • scheuroverbruggend vermogen
  • Te kwasten en rollen
  • Snel drogend
  • Geschikt voor vloerverwarming
  • Waterdicht
  • Scheuroverbruggend
  • Oplosmiddelvrij en zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1 PLUS)
  • Verkrijgbaar in contrasterende kleuren
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Beschadigingen van de vlakke ondergrond repareren met een daarvoor geschikte reparatiemortel.

    Er moet altijd gegrondeerd worden met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kwasten/rollen
   • Dicht doorvoeren, binnen- en buitenhoeken, wand-tot-wand en wand-tot-vloer overgangen af met de afdichtingsbanden of afdichtingsmanchetten van de Tape VF 120 serie. De afdichtingstapes of -hulzen worden zonder luchtbellen in een lijmbed van FF 1K aangebracht en vervolgens bedekt met de eerste afdichtingslaag.

    Breng het materiaal onverdund aan met een geschikt gereedschap over het gehele oppervlak en op voldoende wijze.

    De tweede afdichtingslaag kan worden aangebracht wanneer de eerste afdichtingslaag niet meer kan worden beschadigd.

    Na droging van de tweede waterdichte laag, de tegellijm FL fix [basic] aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • De afgewerkte waterdichting moet op elk punt een minimale droge laagdikte van 0,5 mm hebben.

    Ten minste twee afdichtingslagen zijn noodzakelijk.

    In het werkgebied van DIN 18534 moeten de afdichtingslagen in contrasterende kleuren worden uitgevoerd.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

    Bitumineuze afdichtingen verdragen zich niet met FF 1k.

   • Drogen

    1e laag ca. 1 - 3 uur (+23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid)
    2e laag ca. 4 - 8 uur (+23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid)

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 1,2 kg/m² (met een droge laagdikte van ten minste 0,5 mm)

   • Afhankelijk van de ondergrond en ingebedde afdichtingstapes.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Gebruik het materiaal niet als afdichtmiddel in onder water gelegen ruimten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten