• IR PUR 2K 150

  Art.nr. 687108

  IR PUR 2K 150

  Zeer flexibel PU injectiehars 2K, D-I (P)

  Variant
  6871 | IR PUR 2K 150
  Grootte / hoeveelheid
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Viscositeit (12°C) 240 mPas
  Viscositeit (23°C) 150 mPas

  component A

  Dichtheid (20°C) 0,98 g/cm³

  component B

  Dichtheid (20°C) 1,1 g/cm³

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Scheursterkte 0,2 N/mm²
  Rek tot breuk 40 %
  Lekdichtheid > 2 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Scheurinjectie in beton volgens DIN EN 1504-5
  • Classificatie: U(D1) W(2) (1/2/3/4*) (5/30)
  • Vochtigheidstoestand: DY, DP, WT, WF* - *Waterdragende scheuren vereisen voorinjectie met IR PUR 2K Rapid
  • Getest volgens ZTV-ING (RISS), (BASt-lijst)
  • Getest volgens DIN 18028
  • Dichtmaken van injectieslangen
  • Horizontale barrière en waterdichting in metselwerk
  • Afdichting van vochtige en watervoerende scheuren

  Eigenschappen

  • Hoge chemische bestendigheid
  • Total solid (afgeleid van de testmethode Duitse Bouwchemie e.V.)
  • Laag viskeus
  • Goede kantenhechting
  • Zeer hoge vervormbaarheid
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel, stevig zijn alsmede ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Geschikte injectienippels plaatsen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 1,8 : comp. B 1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer

    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • verwerkingstijd 50 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C.

   • Het materiaal met de geschikte injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Injectienippels verwijderen, boorgaten eventueel dichtzetten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de conditie van de bouwdelen aanpassen.

    Het na-injecteren binnen de verwerkingstijd uitvoeren.

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstane huid regelmatig verwijderen en niet er doorheen mengen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, geschikt mengapparaat, boorhamer

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • - Object-specifiek te bepalen
    - Afhankelijk van het vochtgehalte in de voegen, scheurwijdte en componentdikte
    - Ca. 1,1 kg/l holte
    - Ca. 0,4-0,7 kg/lm

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De werkelijke materiaalbehoefte hangt af van de grootte van de holte, let op de resultaten van de structurele analyse.
    Houd rekening met het extra verbruik als gevolg van de verwerking.

    Condensvorming in het injecteergereedschap vermijden.

    Injectiegereedschap na beëindiging van de werkzaamheden volledig leeg maken en reinigen.

    De actuele technische voorschriften in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.