• PUR H-286-verharder
 • PUR H-286-verharder
  • PUR H-286-verharder
  • PUR H-286-verharder

  Art.nr. 513903

  PUR H-286-Verharder

  Isocyanaat voor oplosmiddelhoudende PUR lakken

  Varianten
  5139 | PUR H-286-Verharder
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) Ong. 1,08 g/cm³
  Vlampunt 27 °C
  Viscositeit 15 - 20 s in 4 mm uitloopbeker

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • alleen voor de professionele verwerker
  • PUR FG-205-Vulgrondering
  • PUR HL-225/90-Hoogglanslak
  • PUR HCL-248/90-Hoogglans-Colorlak

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

  • Verwerkingsinstructies
   • Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

   • Drogen

    Zie het technisch merkblad van de systeemproducten.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 6 maand.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.