• PU-Houtversteviging

  Art.nr. 237901

  PU-Houtversteviging

  Eén-component houtversteviging en fixatie van schadelijke stoffen op PU-basis

  Kleuren: kleurloos | 2379
  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 1,12 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd sec in DIN 4 beker ca. 16

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Hout en bouwmaterialen van hout
  • Houtversteviging: versteviging en stabilisatie van houten oppervlakken, die door schimmels en insecten zijn aangetast.
  • Vochtbescherming voor MDF- en HDF-platen
  • Fixatie schadelijke stoffen: bedekken van lindaan, DDT en PCP belast hout (als systeem met Induline SW-910). Diepe fixatie van werkzame stoffen in hout ter voorkoming van verdere emissie van schadelijke stoffen in de lucht

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Dampdoorlatend
  • Goed indringvermogen op basis van lage viscositeit
  • Fixatie schadelijke stoffen: werkzame stoffen worden aan het houtoppervlak opgelost, binnen in het hout getransporteerd en gefixeerd (WKI getest in het systeem)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal door met kwast gelijkmatig aanbrengen.

    Geen plassen, lopers en druppels op het houtoppervlak laten staan.

    De behandeling eventueel nat in nat herhalen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 6 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door de lage viscositeit zijn ook andere verwerkingsmethoden (injectie) mogelijk, maar deze moeten door de verwerker per geval worden bepaald.

    Eventueel overleg met Remmers.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 6 uur. Volledige doorharding van het materiaal na 7 dagen.

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

    Na droging of uitharding is reiniging niet meer mogelijk.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • 200-300 ml per laag / m²
   • 200 - 300 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.