• Epoxy-Houtversteviging

  Art.nr. 3161

  Epoxy-Houtversteviging

  Oplosmiddelvrije, twee-componenten houtverstevigingsmiddel op basis van epoxy

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 1,07 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Viscositeit (20°C) ca. 100 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Hout buiten alleen beperkt
  • Versteviging van door schimmel en insecten aangetaste, vermolmde houten bouwdelen
  • Behoud van historische houten delen (bijv. vakwerk, antiquiteiten)
  • Verbetering van de hechting voor Epoxy-Houtreparatiemassa

  Eigenschappen

  • Waterdamp blokkerende versteviging
  • Goed indringvermogen op basis van lage viscositeit
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbewerkt.

   • Voorbereidingen

    Zaagmeel en losse houtvezels met een staalborstel verwijderen.

    Indien nodig de houten bouwdelen preventief beschermen tegen houtaantastende insecten en schimmels door een voorbehandeling met IG-10 Impregneergrond IT.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking met kwast aanbrengen.

    De behandeling eventueel nat in nat herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

    Door de lage viscositeit zijn ook andere verwerkingsmethoden (injectie) mogelijk, maar deze moeten door de verwerker per geval worden bepaald.

    Eventueel overleg met Remmers.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

    Na droging of uitharding is reiniging niet meer mogelijk.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de ondergrond ca. 250 - 500 gr/m² per laag

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten