• Buitenhout Ontgrijzer

  Art.nr. 2641

  Buitenhout Ontgrijzer

  Speciale reiniger voor het opfrissen van hout buiten

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid ca. 1,0 g/cm³
  Kleur gelig
  Geur mild
  Viscositeit gelachtig

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • voor tuinmeubelen
  • Reiniging en opfrissing van verweerde houten ondergronden buiten
  • Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en houten bouwdelen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwijdert effectief vervuilingen, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos
  • Vooraf schuren niet noodzakelijk
  • Gelvormig
  • Watergedragen
  • Biologisch afbreekbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Het terras met een harde bezem vegen.

    Andere houten oppervlakken goed afborstelen.

    Eventuele verfrestanten met Buitenhout Krachtreiniger volledig verwijderen.

    Hout vooraf licht vochtig maken.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen.

    Het materiaal ca. 15 minuten laten inwerken.

    Gedurende de wachttijd het behandelde oppervlak vochtig houden.

    Het hout in de lengterichting per plank met een speciale schrobber afschrobben.

    Het hout goed met een tuinslang afspoelen.

    Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt. Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen.

    Er mogen geen witte productrestanten achterblijven.

    Bij sterk vergrijsde ondergronden de behandeling herhalen.

    Na droging van 1 - 2 dagen een nieuwe laag Remmers Tuinhoutolie Aqua of Remmers Tuinhoutolie of WPC-Impregneerolie aanbrengen.

    Indien noodzakelijk kunnen sterk opgeruwde houtoppervlakken met schuurpapier eerst gladder worden gemaakt.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De behandelde oppervlakken met veel water naspoelen.

    Reinigingsmiddel alsmede spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen. Eventueel door middel van folie of dekkleden tegen direct contact beschermen.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Speciale schrobber, blokkwast, kwast

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml totaal / m²
   • Ca. 200 ml/m² bij een eenmalige behandeling

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.